Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Przeglądając stronę zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Regulamin strony.

Cesja domeny internetowej

DOMENY

Cesja domeny to inaczej zmiana jej prawnego właściciela (abonenta). Wykupując domenę podajemy dane abonenta (dane osobowe lub dane firmy). Te dane mówią o tym kto jest prawnym właścicielem domeny. Z czasem może zaistnieć potrzeba zmiany danych abonenta domeny.

Ma to miejsce w następujących przypadkach:

  • Zmiana właściciela domeny (kupno/sprzedaż)
  • Zmiana formy działalności

Jeśli domena została wykupiona w firmie wirtualne.net

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, wygenerujemy formularz cesji. Cesje inicjuje zawsze obecny właściciel domeny. Podaje dane nowego abonenta. Generowany jest wniosek cesji. Musi on być podpisany przez obie strony (zrzekająca się praw i nabywająca prawa).

Jeśli domena została wykupiona w innej firmie

Należy ustalić w jakiej firmie została wykupiona domena. Można tego dokonać poprzez sprawdzenie danych domeny w bazie WHOIS poniżej. Dane firmy rejestrującej domenę określone są jako "Rejestrator" lub "Registrar" - z tą firmą należy się kontaktować celem przeprowadzenia cesji.

Dodatkowe informacje

1. Kto powinien podpisać się na wniosku o zmianę abonenta nazwy domeny i jakie dokumenty należy doręczyć?

Wniosek podpisują osoby upoważnione do reprezentacji podmiotów w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Wraz z wnioskiem należy doręczyć dokumenty rejestrowe podmiotu uwzględniające określenie sposobu reprezentacji (np. umowa spółki cywilnej, kopia KRS, dokument statutowy). W przypadku działania pełnomocnika niezbędne jest doręczenie kopii pełnomocnictwa.

Osoby fizyczne składają oświadczenie w swoim imieniu, a dodatkowo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą doręczają kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku działania pełnomocnika niezbędne jest doręczenie kopii pełnomocnictwa.

UWAGA! W przypadku spółek cywilnych niezbędne jest złożenie podpisów przez wszystkich Wspólników spółki i doręczenie fragmentu umowy zawierającego informacje o składzie osobowym spółki.

2. Jak długo wniosek o zmianę abonenta może oczekiwać na uzupełnienie ewentualnych braków?

Wniosek o zmianę Abonenta ważny jest przez miesiąc od momentu doręczenia do siedziby. W tym czasie może być uzupełniany. Po tym okresie należy wypełnić wniosek ponownie.

3. Czy można dokonać przeniesienia prawa do dysponowania nazwą domeny, gdy obecny abonent zalega z płatnościami?

NIE, na chwilę zmiany Abonenta wszystkie dotychczas powstałe zobowiązania z tytułu utrzymywania nazwy domeny muszą zostać uregulowane. Weryfikacja wniosku o zmianę abonenta nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu opłacenia zaległych faktur, jednak nie dłużej niż przez miesiąc od doręczenia wniosku.

4. Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o zmianę abonenta nazwy domeny?

Pięć dni roboczych od otrzymania kompletu poprawnych dokumentów.

5. Czy informujecie o dokonaniu zmiany abonenta ?

Tak, informacja o dokonaniu zmiany przesyłana jest na wskazane w treści wniosku adresy poczty elektronicznej. Ponadto w bazie Whois zostają opublikowane dane nowego abonenta nazwy domeny (poza danymi osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

6. W jaki sposób kontaktujecie się z podmiotem składającym wniosek o zmianę abonenta domeny ?

W sprawie złożonych wniosków, kontaktujemy się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresów podanych w formularzu.